Faculty

      Teaching Staff Information.

Sr. No.

Name of the Staff

Designation

Qualification

1.

Jadhav Vaishali Shantaram

I/c Principal

M.A.B.Ed.,M.Phil.

2.

Shinde Sandeep Madhavrao

Asst. Teacher

M.A.B.Ed.

3.

Jadhav Sharad Sampat

Asst. Teacher

M.A.B.Ed., NET

4.

Chaudhari Neelam Narayan

Asst. Teacher

M.Sc.,B.Ed

5.

Shirsat Sunita Bhaskar

Asst. Teacher

M.A.B.Ed.

6.

Thakur Vaidnyali Shrikant

Asst. Teacher

M.Com., B.Ed

7.

Dherange Rajashree Tukaram

Asst. Teacher

M.Sc.

8.

Uphade Mohini Nandkishor

Asst. Teacher

M.Sc.,B.Ed

9.

ShindeVaishal iGorakhnath

Asst. Teacher

M.Sc.,B.Ed

10.

Mahale Sonali Popatrao

Asst. Teacher

M.Com., B.Ed

   Non – Teaching Staff Information.

Sr. No.

Name of the Staff

Designation

Qualification

11.

Gadakh Sachin Daulat

Jr. Clerk

M.Com.

12.

Date Savita Bhaskar

Clerk-cum-Typist

M.Com.

13.

Dahitonde Chhaya Subhash

Peon

HSC

14.

Jadhav Sachin Madhukar

Peon

HSC